top of page

> Online Randevu Sistemi

Bel & Boyun Fıtığı

Vücuttaki bir organ veya yapının normal şartlarda bulunması gereken anatomik bölgenin dışına taşması tıp dilinde fıtık olarak adlandırılmaktadır

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, kafatası içinde yer kaplayan oluşumlar olduklarından, kafa içi basınç artışı sendromuna neden olurlar (KİBAS)

Sinir Sıkışması

Bazı durumlarda el ve ayak kaslarına giden sinirler ince kanallardan geçerken basıya uğrar ve sinir sıkışması meydana gelebilir.

> Eğitici Videolar

Çapa 1

> Hastalıklar

shutterstock_1805310178.jpg
shutterstock_716742403.jpg
Omurilik Kanal Darlığı

Omurilik kanal darlığı (Spinal Stenoz); Omuriliği çevreleyen dokuların zaman içerisinde dejenerasyona uğraması, faset eklemlerin genişleyip kanala doğru bası yapması, kanalın içimi döşeyen ligamanların kireçlenip kalınlaşması sonucunda omuriliğin geçtiği kanalı daraltması ile oluşmaktadır. Bu durum, ağır iş temposu, fazla kilo, haraketsiz yaşam tarzı veya travmalar sonrası meydana gelebileceği gibi altta yatan doğumsal kanal darlığı da sebep olabilmektedir.

 

Omurilik kanal darlığı, boyun (servikal stenoz) veya bel (lomber stenoz) bölgesinde görülebilir ve belirtileri de bulunduğu bölge ile ilgilidir. Fıtığın aksine şikayetlerin başlangıcı ani değildir, yavaş ve ilerleyici bir seyir gösterir. En sık karşılaşılan bel bölgesi darlıklarda her iki bacağa yayılan şiddetli ağrı (nörojenik kladikasyo) ve uyuşma nedeniyle hastaların yürüme mesafesi günden güne kısalmaya başlar. 

 

Hastalığın erken evrelerinde medikal tedaviler, fizik egzersizler ve kilo kontrolleri ile takip önerilir. İlerlemiş evre hastalarda kanalı genişletmeye yönelik cerrahi müdahaleler gerekir.

Omurga ve Omurilik Tümörleri

Omurilik, omuriliği çevreleyen zarlar, yumuşak doku, omurga veya komşu dokulardan kaynaklanan, sinir dokusuna bası oluşturan tümörlerdir. Bu tümörler genel olarak iyi huylu ve kötü huylu olabilirler. Ayrıca yerleşim yeri olarak üç grupta sınıflandırılırlar, bunlar;

  1. Ekstradural tümörler

  2. İntradural ekstramedüller tümörler

  3. İntradural intramedüller tümörler

Yaptıkları bası etkisi nedeniye nörolojik belirtilere sebep olurlar. Bu belirtiler, tümörün köken aldığı dokuya, bulunduğu segmente ve yaptığı basıya bağlı olarak değişir. Omurga üzerinde lokal ağrı, hassasiyet, yanma hissi gibi belirtiler. Kollarda veya bacaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı, his kaybı, denge kusurları, idrar veya gayta kaçırma gibi belirtiler olabilir.

Detaylı bir nörolojik muayene sonrasında kullanılacak uygun görüntüleme (Grafiler, MR, BT, Sintigrafi) yöntemleri ile tanı konulur. 

Tedavide ana hedef basıyı ortaden kaldırmak ve tümörü tamamen çıkartmaktır. Günümüz teknolojik imkanları kullanılarak yapılan ameliyatlar oldukça başarılı sonuçlar göstermektedir.

close-up-man-rubbing-his-painful-back-isolated-white-background.jpg
Boyun ve Bel
Bel & Boyun Fıtığı

Disk;

Omurları birbirine bağlayan ve omurlar arası yastık gibi iş gören bir bağ dokusudur.  Diskler sağlam bir dış tabaka (anulus  fibrosus) ve ortasında daha yumuşak jel kıvamında bir tabaka (anulus pulposus) dan oluşur. Yaş ilerledikçe ortadaki jel tabakanın sıvı içeriği azalır ve dolayısıyla fonksiyonunda azalma meydana gelir.  Dış tabakadaki bir zayıflama veya yırtık sonucunda , iç tabakanın dışa doğru taşmasına Disk Hernisi (Fıtık) adı verilir.

Disklerde meydana gelen bu dejenerasyonlar bulunduğu omur seviyesine göre boyun veya bel ağrılarına neden olur. Ayrıca fıtıklaşan kısımın bası yaptığı sinirler nedeniyle, bu sinirlerin uzandığı bölgelerde ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma tarzında şikayetlere neden olur.  Bu bası etkisi nedeniyle oluşan şikayetler boyun fıtıklarında kollara ve ellere, bel fıtıklarında ise bacaklara ve ayaklara yayılır.

Fıtıklaşan kısmın ve basının boyutları arttıkça kuvvet ilgili sinirin innerve ettiği kaslarda kuvvet azalmasından, felçliğe kadar uzanabilen patolojilere neden olabilir.

Tanı ve Tedavi;

Ağrının başlangıç şekli, şiddeti, yayılışı ile ilgili ayrıltılı bir anamnez ve yapılacak fizik muayene ile fıtığın seviyesi ve etkilenme derecesi belirlendikten sonra, şüphelenilen bölgeye göre uygun olan  görüntüleme yöntemleri (MR, BT, Grafi, EMG) ile tanı netleştirilir. Ani gelişen fıtıkların %80-90 gibi büyük bir kısmında  ilaç tedavileri sonrasında egzersizler veya fizik tedaviler ile hastalar iyileşmektedir.  Medikal tedavi ile düzelemeyen veya kuvvet kaybı, his kaybı, idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastalarda ise cerrahi yapılması gerekmektedir. Seçilecek cerrahi yöntem ise hastanın yaşına, kilosuna, günlük aktivitelerine ve fıtığın boyutuna göre seçilmelidir.

shutterstock_2119234643.jpg
Beyin Tümörleri
Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri: Yetişkin kafatası kemik yapıyla sınırlı olduğu için, hacmi sabittir. Bu nedenle kafatası içinde büyüyen tümörler iyi huylu dahi olsa beyine yaptıkları bası nedeniyle hayati sonuçlar doğurabilir.  

Beyin tümörleri; Şiddetli baş ağrısı, bulantı-kusma, görme bozuklukları ve bilinç değişikliklerinden oluşan KİBAS belirtilerine neden olurlar. Ayrıca basıya neden oldukları beyin bölgesine özel belirtiler de gösterirler. Bu belirtiler; vücudun bir tarafında kuvvet kaybı, görme-işitme-tat ve koku alma gibi duyusal kayıplar, konuşma bozuklukları, denge kusurları, hafıza kayıpları veya nöbetler olabilir.

 

Beyin tümörleri, beynin kendi hücreleri veya vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş olan tümörün beyne yayılması sonucu ( metastaz) oluşur.

Beyin tümörleri iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabilir. Beyin tümörlerinin diğer tümörlerden önemli farkı kafatası tarafından koruma altına alınan beynin iyi veya kötü huylu tümörün büyümesiyle kafa içi basıncı arttırıp hayatı tehdit edebileceğidir.Bu nedenle iyi huylu bir beynin tümörünün bile kontrol edilmez ise hastanın yaşamını tehdit edebileceği unutulmamalıdır.

shutterstock_1036798300.jpg
Beyin Kanamaları

Beyin kanamaları; travmatik veya spontan olarak gelişebilir.

Travmatik kanamalar; beyin zarı (dura mater) ve kafatası arasında (epidural hemoraji),  beyin zarı ve beyin arasında (subdural hemoraji veya beyin dokusu içerisine (intraparankimal hemoraji) oluşabilir.

 

Spontan kanamaların büyük çoğunluğu beyin damarlarındaki baloncukların (serebral anevrizma) patlaması sonucunda meydana gelir (subaraknoid kanama-SAK). Bazen anevrizma olmaksızın da yüksek tansiyona bağlı beyin damarlarından kanamalar (intraparankimal kanama) oluşabilir. Daha seyrek olarakta beyin tümörleri içerisinde kanama da oluşabilir.

Belirtiler; Beyin kanamaları kafatası içerisinde yer kaplayıcı etkilerinden dolayı genel olarak KİBAS (Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu) belirtilerine neden olurlar. KİBAS belirtileri baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, bulantı-kusma olarak özetlenebilir. Ayrıca kanamanın olduğu bölgeye özel belirtilere neden olabilirler (Görme, işitme, denge, konuşma, koku alama, haraket bozuklukları gibi)

Tanı; Öncelikli olarak detaylı nörolojik muayene ve sonrasında ihtiyaca göre tomografi, MR, angiografi gibi görüntüleme kullanılabilir.